Θυρίδες Επίσκεψης Γυψοσανίδας

Brand
Τιμή
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
1800
Περιγραφή  Στις κατασκευές των συστημάτων ξηράς δόμησης, πολλές φορές είναι απαραίτητο να υπάρχουν ανοίγματα σε διάφορα σημεία για την εύκολη πρόσβαση στις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων αυτών διέρχονται από το...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
1900
Περιγραφή  Στις κατασκευές των συστημάτων ξηράς δόμησης, πολλές φορές είναι απαραίτητο να υπάρχουν ανοίγματα σε διάφορα σημεία για την εύκολη πρόσβαση στις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων αυτών διέρχονται από το...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
2700
Περιγραφή  Στις κατασκευές των συστημάτων ξηράς δόμησης, πολλές φορές είναι απαραίτητο να υπάρχουν ανοίγματα σε διάφορα σημεία για την εύκολη πρόσβαση στις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων αυτών διέρχονται από το...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
3100
Περιγραφή  Στις κατασκευές των συστημάτων ξηράς δόμησης, πολλές φορές είναι απαραίτητο να υπάρχουν ανοίγματα σε διάφορα σημεία για την εύκολη πρόσβαση στις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων αυτών διέρχονται από το...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
3600
Περιγραφή  Στις κατασκευές των συστημάτων ξηράς δόμησης, πολλές φορές είναι απαραίτητο να υπάρχουν ανοίγματα σε διάφορα σημεία για την εύκολη πρόσβαση στις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις των εγκαταστάσεων αυτών διέρχονται από το...