Επισκευαστικά

Brand
Τιμή
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
330
+
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα, με βάση το φαιό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής, επιλεγμένα αδρανή σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης και τροποποιημένα πολυμερή. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την υψηλή αντοχή σε υγρασία και παγετό και την πολύ καλή εργασιμότητά του....
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
180
Επισκευαστικός στόκος για έντονες ρωγμές & οπές εξωτερικών & εσωτερικών χώρων
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
880
+
Επισκευαστικός στόκος για έντονες ρωγμές & οπές εξωτερικών & εσωτερικών χώρων
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
1350
+
Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος Durostick Powder coat
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
350
+
Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος Durostick Powder coat
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
1240
+
Ειδική λευκή πολυμερική κόλλα για επενδύσεις μαρμάρων - γρανιτών, ενισχυμένη με ρητίνες. Διακρίνεται για την πολύ ισχυρή της πρόσφυση, την αρχική και τελική συγκολλητική της δύναμη.
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
570
+
Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος Durostick Powder coat
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
350
+
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σοβάς πρώιμων αντοχών, εύχρηστος, κρυσταλλικής βάσης, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή για κάθε επισκευή τοιχοποιίας. Διαθέτει όμοια κοκκομετρία με τους σοβάδες τελικής στρώσης, με αποτέλεσμα να μην ξεχωρίζει και να προσφέρει την ιδανική λύση για επιδιορθώσεις (μερεμέτια)....
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
500
+
Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές σφραγιστικό και συγκολλητικό κονίαμα πολλαπλών εφαρμογών. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης που προστατεύει από την οξείδωση των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Iδανικό για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχεί­ων σκυροδέματος σε γρήγορους χρόνους (κολόνες,...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
558
+
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα D-11 3 kg Durostick
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
2108
+
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα DS-240 25 kg. Durostick SKROUTZ
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
350
+
Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών, κατάλληλο για τη δημιουργία κατασκευών με αυξημένες απαιτήσεις, προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ασύγκριτη αντοχή στις κατασκευές που χρησιμοποιείται. Διακρίνεται για τη μεγάλη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, την αντοχή του σε τριβές καθώς και τη μείωση που προκαλεί στις διαβρωτικές επιθέσεις του νερού, ελαχιστοποιώντας την ικανότητά του να διεισδύει και να διαβρώνει τα τσιμεντοκονιάματα. Το τσιμέντο υψηλών αντοχών της DUROSTICK προσφέρεται για παρασκευή κορυφαίας ποιότητας κονιαμάτων επισκευής, σφράγισης, αποκατάστασης σοβά, επιδιόρθωσης αλλά και για όποια άλλη εργασία απαιτείται χρήση τσιμέντου. Αναμειγνύεται σε οποιαδήποτε αναλογία με το κοινό τσιμέντο, αυξάνοντας τις αντοχές του.
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
330
+
Ταχύπηκτο τσιμεντοκονία- μα υψηλών αντοχών, γκρι χρώματος, με χρόνο πήξης 7 λεπτά. Είναι κατάλληλο για επι- σκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά. Απαραί- τητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκατα- στάσεις. Δουλεύεται εύκολα και αντικαθιστά τα «μερεμέτια» από γύψο, λόγω της υψη- λής...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
1060
+
Ταχύπηκτο τσιμεντοκονία- μα υψηλών αντοχών, γκρι χρώματος, με χρόνο πήξης 7 λεπτά. Είναι κατάλληλο για επισκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά. Απαραίτητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Δουλεύεται εύκολα και αντικαθιστά τα «μερεμέτια» από γύψο, λόγω της υψη- λής...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
2900
+
Τσιμεντοειδές στεγανωτικό ταρατσών Hydrostop Roof