Έτοιμα κονιάματα

Brand
Τιμή
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
4390
+
Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές αντιολισθηρό κονίαμα, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην τριβή. Δημιουργεί επιφάνεια όμοια με ενός γυαλόχαρτου Νο100 με μεγάλη διάρκεια αντιολισθηρότητας και εξαιρετική αντοχή στην τριβή, την καταπόνηση και την υγρασία. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς και...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
1200
+
Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές αντιολισθηρό κονίαμα, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην τριβή. Δημιουργεί επιφάνεια όμοια με ενός γυαλόχαρτου Νο100 με μεγάλη διάρκεια αντιολισθηρότητας και εξαιρετική αντοχή στην τριβή, την καταπόνηση και την υγρασία. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς και...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
320
+
Επιταχυντής σκλήρυνσης σε μορφή πού­δρας που προστίθεται σε τυποποιημένα ή παραδοσιακά τσιμεντοκονιάματα, επι­ταχύνοντας την ανάπτυξη των μηχανικών αντοχών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι εφαρμογές των κονιαμάτων πρέπει να γίνονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτε­ρες των +5°C. Έχει αποδειχθεί πως εάν η...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
330
+
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα, με βάση το φαιό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής, επιλεγμένα αδρανή σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης και τροποποιημένα πολυμερή. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την υψηλή αντοχή σε υγρασία και παγετό και την πολύ καλή εργασιμότητά του....
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
2992
+
Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές, στεγανοποιητικό κονίαμα που παρουσιάζει άριστη πρόσφυση
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
640
+
Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές, στεγανοποιητικό κονίαμα που παρουσιάζει άριστη πρόσφυση
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
1000
+
Οι ίνες πολυπροπυλενίου (PP) DUROFIBRE αποτελούν ενισχυτικό πρόσθετο του σκυροδέματος, των τσιμεντοκονιαμάτων και των ασβεστοκονιαμάτων. Η προσθήκη τους δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα, το οποίο λειτουργεί ως οπλισμός που εμποδίζει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών (cracking) κατά την...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
1240
+
Ειδική λευκή πολυμερική κόλλα για επενδύσεις μαρμάρων - γρανιτών, ενισχυμένη με ρητίνες. Διακρίνεται για την πολύ ισχυρή της πρόσφυση, την αρχική και τελική συγκολλητική της δύναμη.
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
1850
+
Το LATEX – 496 είναι ακρυλικό ελαστομερές γαλάκτωμα, το οποίο...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
500
+
Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές σφραγιστικό και συγκολλητικό κονίαμα πολλαπλών εφαρμογών. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης που προστατεύει από την οξείδωση των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Iδανικό για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχεί­ων σκυροδέματος σε γρήγορους χρόνους (κολόνες,...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
330
+
Ταχύπηκτο τσιμεντοκονία- μα υψηλών αντοχών, γκρι χρώματος, με χρόνο πήξης 7 λεπτά. Είναι κατάλληλο για επι- σκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά. Απαραί- τητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκατα- στάσεις. Δουλεύεται εύκολα και αντικαθιστά τα «μερεμέτια» από γύψο, λόγω της υψη- λής...
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
1060
+
Ταχύπηκτο τσιμεντοκονία- μα υψηλών αντοχών, γκρι χρώματος, με χρόνο πήξης 7 λεπτά. Είναι κατάλληλο για επισκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά. Απαραίτητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Δουλεύεται εύκολα και αντικαθιστά τα «μερεμέτια» από γύψο, λόγω της υψη- λής...